CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ GIÁ TRỊ SỐNG

THAY ĐỔI ĐẾN TỪ AI

Để giúp các con có được môi trường hoạt động tích cực, thân thiện và phát triển, hình thành nên những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực trong cuộc sống hàng ngày, giúp các con có những tư duy mở tích cực, sáng tạo và có các Kỹ năng cần thiết nhất trong thực tiễn cuộc sống để từ đó có thể tự tin, vững bước khi vào đời, Trung tâm đã thiết kế nên chương Giáo dục Kỹ năng sống và Giá trị sống THAY ĐỔI ĐẾN TỪ AI.


                                                                           Kết quả sau khóa học


             Đối với các con


                         Đối với Phụ Huynh


Đột phá bản thân – Học Tập hiệu quả.

– Nâng cao năng lực.

– Tạo lập sự  tự tin, tự chủ, tự lập.

– Hoàn thiện nhân cách.

– Đặc biệt, các con biết yêu thương, chia sẻ

và sống có trách nhiệm hơn với bản thân,

gia đình và xã hội.

Thấu hiểu và đồng hành cùng con trên bước đường trưởng thành.

An tâm vì con có môi trường tốt, bạn bè tốt để phát triển.

Tự hào vì con tự tin, trưởng thành.
Hạnh phúc vì con Yêu thương – Quan Tâm Gia đình.
Ấm áp vì con biết Sẻ chia.


                                                                            Thời gian học tập


 Khóa Tiểu học

 


Khóa THCS – THPT

          (dịp hè)


Khóa THCS – THPT

   (Trong năm học)


          Khóa đặc biệt

 


1 năm (1 tuần

1 buổi 2 tiết)

 


 2 tháng (  1 tuần

1 ngày)

 


6 tháng (1 tuần

1 buổi 4 tiết)

 


– Mở cửa trái tim (5 tiếng)

– Đồng hành cùng con yêu (4 tiếng)


Địa điểm mở lớp: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Kon Tum – S309 đường Duy Tân –  phường Duy Tân –  Thành phố Kon Tum – Tỉnh Kon Tum

Điện thoại văn phòng đăng ký: 02603.867.150 – 0916.975.005 – 0911.964.679

Điện thoại tư vấn: 0916.975.005 (cô Thảo); 0947.691.467 (Thầy Tuấn), 0915.936.446 (cô Hà)

Ghi danh từ ngày 10 tháng 4/2019, khai giảng lớp đầu tiên vào ngày 02/6/2019