Đó là buổi trải nghiệm đầy ý nghĩa để biết mình thiếu sót những gì, mình có những khả năng gì, được thỏa sức thể hiện bản thân…