Kon Tum 11-12/5/2019

“Em không nghĩ rằng ở Kon Tum lại có một khóa học đặc biệt và tuyệt vời đến như vậy…”

“Những bài học thấm mãi trong tim …, khóa học dường như lấy đi rất nhiều nước mắt. Trong đó có vui, buồn, có đau đớn, áp lực, tiếc nuối…”

Khóa học chính là nơi kết nối những con người từ những nơi xa lạ: TP Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, từ các huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi, ĐăkLei, KonPlong, Đăk Hà và TP Kon Tum trở thành ruột thịt.

Đó chính là một cơ hội trải nghiệm để giúp mỗi người gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc lâu nay, chạm đến những tầng cảm xúc thật và sâu thẳm bên trong mình. Nó giúp mỗi người đối diện với con người thật của mình, bộc lộ được những điều mà bạn không bao giờ muốn nói với bất kỳ ai. Nó chỉ đơn giản giúp bạn khám phá những điều tốt đẹp nhất của bản thân.

 

LINK HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRONG KHÓA HỌC

https://www.facebook.com/pg/TTGD-K%E1%BB%B9-n%C4%83ng-s%E1%BB%91ng-v%C3%A0-Gi%C3%A1-tr%E1%BB%8B-s%E1%BB%91ng-Thay-%C4%90%E1%BB%95i-%C4%90%E1%BA%BFn-T%E1%BB%AB-Ai-572099009952226/photos/?tab=album&album_id=591884197973707&__xts__%5B0%5D=68.ARCwxVX3LQOp32kNEyWSmwOWCFCYcW78d4l8_QQwH3XHcg9lb_cBU0a0K2Y_8bPZA8qMTCMRZvoJgOZtnR1DLwmaR1ScJF1L65oIOxRyS1_JZ7hMRANxo-X_Y_DAe1-VFywrjSGYQ3ugl87T2xefU0A-66Z1WcZxNDGcg3e44OXreut0A-mgPj8S7ywuyGl1xqFxW5TAI1wnpltF2oQmSIaORBWNyZNFORww5HIMeRPsEanpPxp93pjlz2GvYPYsT5pYu3SuM5FrdkK1vxUZ5PPQ7eP-l4ed-v_GWTrGlFm8oLwyOJUNYtpB4bQ2h-WKifGrRAs1UQCyz6HbZeIqyxshbhmzkMzJ9TBLvN416FuyJY41hLfEeZ2VTZcOz3QfaOjzf3IupQr6309kJkYOZyLxtnQ3fokESMDkF1RsJl4aRYfDmbJI80FJ6JQwLIuohdckmIJnCT-k&__tn__=-UC-R