Chương trình giúp em được là chính mình, được mọi người lắng nghe những chia sẻ tâm tư của bản thân, được biết thêm được nhiều điều trong cuộc sống…

?